Mer om

Mitt namn är Tess Whitty. Jag är specialist på översättning och lokalisering inom IT och marknadsföring och hjälper företag att kommunicera med kunderna i Sverige.

För att bli framgångsrik på den svenska marknaden måste du skilja dig från mängden. Men det vet du redan. Du är här för att du är väl medveten om hur viktigt det är att få en bra kontakt med dina kunder. Du vet att en framgångsrik lansering i Sverige helt enkelt måste vara på svenska. För även om många svenskar pratar engelska köper de helst på svenska.

Jag är länken mellan ditt företag och de svenska kunderna. Du har redan skapat en onlinenärvaro som tilltalar den engelskspråkiga marknaden. Du har gjort marknadsundersökningar, skapat profiler och framför allt har du lyssnat på deras behov.
Men nu vill du expandera.

Hur ska du veta att du har rätt budskap? Tänk om ingen köper?

Och om du vill väcka engagemang gäller det att göra sig hörd.

För att nå ut med företagets budskap så att det tilltalar de svenska kunderna behöver du en svensk marknadsförare. Eller ännu hellre: en svensk marknadsförare som är helt tvåspråkig och som känner båda kulturerna.

Det är här jag kommer in i bilden.

Du tar hand om mätetal som konverteringar och klickfrekvenser. Jag tar hand om språket som hjälper dig att nå dina mål.


Ta kontakt >>

 • Översättare på heltid sedan 2003
 • Certifierad av American Translators Association för översättningar från engelska till svenska
 • Kvalificerad/certifierad medlem av Institute of Translation and Interpretation
 • Magisterexamen i internationell marknadsföring och produktmarknadsföring
 • Magisterexamen i affärskommunikation och PR
 • Kurser i copywriting och att skriva för webben
 • American Translators Association
 • Sveriges facköversättarförening
 • American Marketing Association
 • Deltagit i American Translators Associations årliga konferens: 2006-nu
 • Deltagit i Sveriges Facköversättares årliga konferens 2012, 2013, 2014, 2015
 • Kurser i korrekturläsning och textredigering, Stockholm, hösten 2012
 • Kurs i medicinsk översättning och terminologi, Stockholm, hösten 2012
 • Kurs i EMA formulär och EU-terminologi inom medicin , sept 2013
 • Kurser i MemoQ och Trados Studio (översättningsverktyg) 2013-2017
 • Att skriva rätt – online skrivkurs – mars – juli 2015
 • Skriva för webben – kurs i  copywriting – högsten 2017